Kompetencje międzykulturowe we współpracy polsko-niemieckiej

Z naszego doświadczenia wynika, że mimo bliskości geograficznej polskie struktury zachowania i standardy kulturowe znacznie różnią się od standardów niemieckich, co prowadzi często do nieporozumień, irytacji i konfliktów we wzajemnej współpracy. Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych w odniesieniu do zachowań w życiu codziennym i zawodowym oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi w ramach współpracy polsko-niemieckiej, a także krytyczne spojrzenie na utarte opinie i stereotypy, może  sprawić, że współpraca ta stanie się korzystniejsza i bardziej satysfakcjonująca dla obu stron.

NASZE SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE UMOŻLIWIAJĄ:

  • Zapoznanie z podstawowymi elementami wartości w niemieckiej i polskiej kulturze powszechnej oraz podobieństwami i różnicami w komunikacji i prowadzeniu negocjacji na styku Polska-Niemcy.
  • Zrozumienie i interpretacja najważniejszych niemieckich i polskich  standardów kultury i zachowania.
  • Dzięki egzemplifikacji podstawowych podobieństw i różnic oraz omówieniu licznych przykładów klasycznych nieporozumień istnieje wyższe prawdopodobieństwo skutecznej realizacji wspólnych celów.

Dobra znajomość partnera w połączeniu z treningiem powinna dodać asertywności w tych kontaktach.

ZAKRES SZKOLENIA

  • Niemcy – esencja wiedzy o kraju i ludziach, formach komunikowania, kulturze dnia codziennego. Elementy wiedzy o polityce, gospodarce i społeczeństwie niemieckim.
  • Postrzeganie Polski i Polaków w Niemczech. Rola stereotypów w kontakcie z Niemcami.
  • Kontakt z interkulturowością: Szok kulturowy i jego konsekwencje.
  • Interkulturowość w miejscu pracy: Odmienne skrypty zachowań i różnice dotyczące standardów pracy, czasu, hierarchii etc.
  • Case study. Analiza realistycznych przykładów sytuacji budzących nieporozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami.
  • Komunikacja międzykulturowa: Odmienne zachowania komunikacyjne i efektywne sposoby komunikacji interkulturowej. Systematyczne porównanie polsko- niemieckie.
  • Budowanie kulturowych synergii i zdobywanie zaufania i sympatii partnerów w kontaktach zawodowych.

banner2_interkultura

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Dzięki naszym szkoleniom uczestnicy będą w stanie zrozumieć i zaakceptować odmienne skrypty kulturowe i odmienne reguły gry swoich kolegów i partnerów. Pozwoli im to dużo łatwiej osiągać zamierzone cele oraz unikać nieprzyjemnych sytuacji i nieporozumień utrudniających wspólne interesy. Poza tym wykształcą w sobie świadomość kulturowego uwarunkowania własnego sposobu postrzegania świata i poznają kulturowe uwarunkowania innych. Zdobędą kompetencje działania w kontekście wielokulturowym – suwerennie i odpowiednio do sytuacji, uwzględniając specyfikę ich branży zawodowej, metod komunikacji i charakteru współpracy.

 

Cena za 1 dzień treningowy: 3.950,00 PLN

Kwoty naszych szkoleń w Polsce zwolnione są  z podatku VAT.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Mamy nadzieje, że zaproponowana tematyka oraz merytoryka szkolenia spotka się z Państwa uznaniem i nawiążemy współpracę, która przyniesie pożądane efekty. W celu ustalenia najlepszego rozwiązania dla Waszej firmy i uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

www.interkultura-consult.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s